Aktivitetskalender 2017
Fredag den 31.marts kl. 19
på Søllested Skole, Birketvej 1B - 4920 Søllested
Generalforsamling
Dagsorden iflg. vedtægter.
HUSK forslag skal være formanden i hænde
senest 14 dage før.

________________________________________________
Søndag den 25. juni kl. 10-14
Plante-bytte-dag
Afholdes som sædvanligt hos Henning Petersen, Bygaden 91,
4983 Dannemare.
Gratis gaver/planter fra medlemmerne og sælgerne modtages til brug i tombolaen.
Der kan købes kaffe, kage, sandwich, øl og vand til rimelige priser.

Stadepladser koster kr. 35,- samt minimum 1 plante til tombola

Tilmelding skal ske til formand Leif Møller, tlf. 22 97 20 63
Senest 1 uge før.

I må gerne tage venner og bekendte med
til plante-bytte-dagen
som er et åbent arrangement
----------------------------------------------------------------------------------
Fredag den 28. juli kl. 18
Grill-arrangement
Afholdes hos
Leon og Julia Mikkelsen, Stubbegårdsparken 204, 4900 Nakskov
Grillene tændes kl. 18. Maden har man selv med.
HUSK! - Støt foreningen ved at købe vin, øl og vand.
Tilmelding til Inge Lise - tlf. 51 29 75 47
----------------------------------------------------------------------------------------
Søndag den 27. august
Kør-selv-tur
til Møn og sydsjælland, hvor vi skal besøge 3 haver.
Vi mødes kl. 9.00 ved Farøbroens parkeringsplads.
Foreningen giver en kop formiddagskaffe med franskbrød.
HUSK at medbringe madpakke
HUSK! - Støt foreningen ved køb af øl og vand.
Tilmelding til formanden Leif Møller - tlf. 22 97 20 63.
______________________________________________________

Fredag den 24. november kl. 19
på Søllested Skole, Birketvej 1B - 4920 Søllested
Sæsonafslutning med julehygge
Der afholdes bankospil.
HUSK en pakke til en værdi af 20-25 kr.
HUSK! - Støt foreningen ved at købe øl, vand, kaffe og glögg.
------------------------------------------------------------------------------------------
Foreningens STORE telte
kan lejes
Dette kan ske ved henvendelse til Inge Lise (51 29 75 47)
Prisen er kr. 500

Vil du vide mere om fuchsia?
Tommy Strucks enke - Gitte - har overdraget klubben
al Tommys materiale om fuchsia.
Dette materiale kan - mod kvittering - lånes i max. 1 måned
med mulighed for forlængelse
hos Iver Pedersen (61 74 61 92).

Har du/I en e-mail adresse så oplys den til kassereren.
inge.lise.hansen47@gmail.com
Det vil spare foreningen for udgift til porto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bestyrelsen håber på stort fremmøde
til foreningens arrangementer!!
---------------------------------------------